Sztuka Uczenia – Konferencja na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

Sztuka Uczenia – Konferencja na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

PWK_2014_9

W imieniu koalicji edukacyjnej Sztuka Uczenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 24 marca na Targach Edukacyjnych w Poznaniu.

W programie konferencji m.in. prelekcja autorki podręczników Agaty Ludwy „Kreatywna matematyka", oraz prezentacja „Interaktywnego elementarza z klasą".

WSTĘP BEZPŁATNY!

ZAPISY NA KONFERENCJĘ:
https://goo.gl/forms/NPqunvAbAmJ0Kw283

Termin: 24.03.2018r. (sobota)
Godzina: 15.00 – 16.30

Więcej…

 

Program szkolenia "Razem w Przedszkolu"

Program szkolenia "Razem w Przedszkolu"

8 grudnia, piątek

16.00 – 18.00 – zakwaterowanie

18.00 – 18.45 – kolacja

19.00 – 21.00 – szkolenie – Maria Lorek, Włodzimierz Porębski – Omówienie założeń Projektu. Dokumentacja. Równość szans i zasada partnerstwa realizacji Projektu oraz w kontaktach z dziećmi i rodzicami.

9 grudnia, sobota

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00 – 13. 00 – szkolenie – Monika Krawczyk „Praca w zespole integracyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polisensoryczne metody pracy” - cz. 1

13.00 – 14.00 – obiad

14.00 – 17.00 – wyjazd na Szyndzielnię lub zwiedzanie okolicy

17.00 – 19.00 – szkolenie – Monika Krawczyk „Efektywne kierowanie zespołem – organizacja pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, współpraca z rodzicami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych”

19.00 – kolacja

10 grudnia, niedziela

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – szkolenie - Lidia Wollman „BLP – Building Learning Power – szkolenie wdrażające koncepcję Guy Claxtona, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego aspektu uczenia się, budowania więzi i współdziałania w grupie przedszkolnej”

13.00 – obiad

O godz. 14.00 kończy się doba hotelowa

 

"Razem w Przedszkolu"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 zdobyło wysoką liczbę punktów i została wybrana do realizacji projektu

"Razem w Przedszkolu".

Projekt realizowany będzie w szkołach prowadzonych przez Państwa w okresie 01.08.2017 r.- 30.09.2018 r.

Głównym celem projektu „Razem w przedszkolu” jest podniesienie jakości opieki, wychowania i edukacji
67 dzieci (40 chł.) z ośrodków wychowania przedszkolnego w Soli Kiczorze i Katowicach
prowadzonych przez Fundację „Elementarz” poprzez

 • wzrost o 12 miejsc wychowania przedszkolnego, 
 • wyrównanie szans edukacyjnych dzięki specjalistycznym zajęciom dla 8 dzieci
  (4 chł) z niepełnosprawnościami, 
 • dodatkowe wspólne zajęcia integracyjne 
 • zwiększenie umiejętności i kompetencji 11 nauczycieli 

"Wielcy Obywatele Małych Szkół"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, 
w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) zdobyło bardzo wysoką liczbę
punktów i została wybrana do realizacji projektu

"Wielcy Obywatele Małych Szkół".

Projekt realizowany będzie w szkołach prowadzonych przez Państwa w okresie 01.05.2017 r.- 31.12.2017 r.

Do celów głównych projektu należy:

 • Zwrócenie społecznościom skupionym wokół 8 Małych Szkół uwagi na rolę aktywności obywatelskiej
  w rozwiązywaniu problemów i możliwość współdecydowania o rozwoju lokalnym poprzez informacje
  skierowane do uczniów, ich rodziców i mieszkańców wszystkich gmin biorących udział w  projekcie.
 • Zwiększenie świadomości i promowanie partycypacyjnego modelu demokracji w oparciu o ideę:
  Mała Szkoła - Wielcy Obywatele, poprzez opracowanie i wydanie biuletynu "Nauczyciel z klasą"
  z przewodnim tematem ,,Mała Szkoła jako centrum rozwoju lokalnego" oraz promocję
  w mediach i Internecie przez cały okres trwania projektu i po   jego zakończeniu.
 • Zwiększenie umiejętności nauczycieli poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń małych szkół
  objętych projektem w rozwiązywaniu lokalnych problemów w formule internetowych relacji,
  oraz poprzez opracowanie 16 scenariuszy zajęć aktywności obywatelskiej
 • Wzrost aktywności i postaw obywatelskich (w tym rodzicielskich) wśród uczniów,
  ich rodziców i mieszkańców, poprzez udział w treningach aktywności obywatelskiej,
  organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin oraz realizację przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej

Rodzaj zadania publicznego:

2. Aktywne społeczeństwo

Numer i nazwa kierunku działania:

5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej

Strefa pożytku publicznego:

16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania:

Wielcy Obywatele Małych Szkół

Okres trwania:

od 2017-05-01 do 2017-12-31

 

Konferencja „Edukacja ma przyszłość” - Galeria

Więcej…

 

Patronat nad konferencją "Edukacja ma przyszłość

Z przyjemnością informujemy, że PAtronat Honorowy nad konwerencją "Edukacja ma przyszłość" obejmują:

Więcej…

 

Konferencja „Edukacja ma przyszłość” - Zapisy

Konferencja „Edukacja ma przyszłość

w ramach XIX Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej

Katowice 26 XI 2016

Zawartość artykułu do pobrania: click

Miejsce: ul Studencka 18, 40-743 Katowice (dzielnica Ligota, osiedle akademickie).

Mapka_dojazdu_1

Więcej…

 
Konferencje
Projekty
Zakończone projekty
Nasi partnerzyGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości