Jak być skutecznym w utrzymaniu dyscypliny w klasie

Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna

                         (Wpis do ewidencji NPDN woj. mazowieckiego nr 75/NPDN/2010) 

we współpracy

z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie

zapraszają

wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, a także dyrektorów 

na szkolenie:

JAK BYĆ SKUTECZNYM W UTRZYMYWANIU DYSCYPLINY W KLASIE?

 

 

Więcej…

 

Ankieta dla wychowawcy

Psychologiczne vademecum wychowawcy.- wypełnij ankietę >>>

Będziemy bardzo wdzięczni za poświęcenie nam chwili czasu i wypełnienie oraz odesłanie ankiety na adres: zamowienia @fraszka.edu.pl

 

Konferencja w Szczecinie

Organizatorzy: Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej Katowice, Fundacja „Elementarz” Katowice, Nowa Szkoła Sp. z o.o. Łódź, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin

pod honorowym patronatem


„Edukacja nakierowana na każde dziecko – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III”

8 lutego 2011 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Więcej…

 

Spotkania warsztatowe UM

 

Informujemy, że Urząd Marszałkowski woj. śląskiego rozpoczął cykl spotkań warsztatowych  dla Beneficjentów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III". Więcej na stronie www.efs.slaskie w zakładce "Spotkania i konferencje".

Więcej…

 

II edycja Konferencji za nami..

Po południu 12 stycznia 2011 r. w gościnnych aulach (górnej i dolnej!) Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zebrało się ponad dwieście osób zainteresowanych projektem indywidualizacji w procesie nauczania początkowego. Przypomnijmy, ze pierwsza edycja konferencji Edukacja nakierowana na każde dziecko – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” pod honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej i Marszałka Województwa Śląskiego, odbyła się 4 grudnia 2010 r. w Gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Niestety, nie wszyscy chętni (Sala Sejmu Śląskiego jest w stanie pomieścić tylko 380 osób) mogli w niej uczestniczyć – to dla nich właśnie Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej wraz z WOM Katowice, przy wsparciu Fundacji Elementarz i Nowej Szkoły zorganizowało drugą edycję konferencji.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonały wspólnie – Dyrektor WOM - Anna Zakrzewska-Zamora oraz Prezes SNEP – Maria Lorek.

Konferencja składała się z dwóch części - „naukowej” i „praktycznej”.

W pierwszej z nich prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, w jak zawsze w porywający i „kinestetyczny” sposób, przedstawiła wykład: Trening potencjalności, czyli kreacyjny klucz do indywidualizacji. Następnie Barbara Sosna (WOM) powiedziała o Edukacji nakierowanej na każde dziecko.

Po przerwie (lunch, sprawy organizacyjne, zwiedzanie stoisk) były trzy prezentacje, przybliżające praktyczne strony projektu systemowego:

Katarzyna Morawiec, reprezentująca Referat Wsparcia Systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego zapoznała uczestników z „Założeniami projektu MEN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

Maria Lorek „czarno na białym” (choć w kolorze!) pokazała Jak szkoła powinna przygotować się do realizacji założeń projektu MEN dotyczącego indywidualizacji w nauczaniu i wychowaniu?

Katarzyna Sośniak przybliżyła uczestnikom sposoby diagnozowania uczniów i zaproponowała model Szkolnego Programu Indywidualizacji. Wykład nosił tytuł: Diagnoza i obszary wsparcia w Szkolnym Programie Wspierania Uczniów.

Mimo zmęczenia, czuliśmy niedosyt, że to już koniec. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą pomocy dydaktycznych wspierających proces indywidualizacji, zakupić podręczniki (w tym praktyczny poradnik indywidualizacji – program „Ja i my” autorstwa Marii Lorek i Katarzyny Sośniak). Miło nam poinformować, że wśród materiałów szkoleniowych, które otrzymali uczestnicy, poza wieloma przydatnymi publikacjami, znalazł się najnowszy numer biuletynu SNEP - „Nauczyciel z klasą” –  i, co równie dla nas miłe – przez czytelników oceniony na „naprawdę z klasą”. Takie oceny dodają nam skrzydeł i zachęcają do pracy nad kolejnymi numerami .

Warto wspomnieć, że w tym samym dniu, w godzinach przedpołudniowych w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie poświęcone projektowi systemowemu MEN dotyczącemu indywidualizacji, dzięki czemu część z nas zaliczyła „konferencyjny maraton” . Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego znajdują się materiały z tego spotkania.

Serdecznie dziękujemy pani Ewie Jakubowskiej za wielka pomoc w organizacji konferencji w WOM.


 

 

Zdjęcia ilustrujące niniejszą notatkę wykonała Kasia Sośniak.

 

Koniecznie obejrzyj

INDYWIDUALIZACJA W PROGRAMIE NAUCZANIA
I SZKOLNYM PROGRAMIE WSPARCIA

 

Po Konferencji cd.

W sobotę 4 grudnia 2010 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się ogólnopolska konferencja zatytułowana „Edukacja nakierowana na każde dziecko - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej wspierane przez Fundację „Elementarz” i firmę Nowa Szkoła z Łodzi. Honorowy patronat nad nią objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Marszałek Województwa Śląskiego.

 

W związku z przypadającymi w tym dniu imieninami Barbar, biorące udział w konferencji solenizantki zostały obdarowane kwiatami i nowo wydaną książką „Ja i My". Program nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania uczniów klasy I-III” autorstwa Marii Lorek i Katarzyny Sośniak. Przed rozpoczęciem wykładów, w barbórkowym programie z wiązanką pieśni regionalnych, wystąpił zespół Katowice.

Po występie, 380 uczestników, wysłuchało cyklu wykładów zainaugurowanych przez prof. dr hab. Jana Grzesiaka z UAM w Kaliszu i Instytutu Pedagogiki PWSZ w Koninie. W bardzo ciekawym wykładzie profesora Grzesiaka, szczególnie żywe zainteresowanie słuchaczy wzbudziły tezy dotyczące „nauczania żywego”

Porywający wykład prof. dr hab. Katarzyny Krasoń „Trening potencjalności, czyli kreacyjny klucz do indywidualizacji” poruszał ciekawą kwestię dziecięcej ekspresji artystycznej jako narzędzia poznania i rozwoju oraz poszukiwania sposobów aktywizacji potencjału dziecka. Entuzjazm na sali wzbudził końcowy fragment wykładu, w którym pani profesor zwróciła uwagę na szaleńcze tempo współczesnego życia, wymuszające pośpiech, i zaapelowała, aby w czasie „tyranii chwili” zwolnić, zatrzymać się i dać dzieciom i sobie czas na poznanie, i aby nie przytłaczać dzieci nadmiarem informacji.

 

Reprezentująca Urząd Marszałkowski Anna Cekiera mówiła o założeniach projektu MEN dotyczącego indywidualizacji nauczania. Przedstawiła wybrane projekty systemowe w ramach POKL 2007/2013. Zapoznała audytorium z elementami tworzenia wniosku aplikacyjnego w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach poddziałania 9.1.2 oraz z zasadami finansowania projektów systemowych, związanych z indywidualizacją.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół oraz Ośrodka Doskonalenia Ustawicznego Fundacji Elementarz, prezes SNEP, autorka programów nauczania, przewodników metodycznych i wielu podręczników, pani Maria Lorek wraz z psychologiem i polonistą Katarzyną Sośniak, przybliżyły problematykę indywidualizacji w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III i w Szkolnym Programie Wspierania Uczniów. Nakreśliły najważniejsze obszary dostosowań w na

uczaniu zindywidualizowanym oraz formy wsparcia dzieci przewidziane także w systemowym projekcie MEN „Indywidualizacja Nauczania”.

 

Pierwszą część cyklu wykładów zakończył pan Adam Bochniarz z Centrum Projektowania i Dystrybucji Urządzeń i Pomocy Logopedycznej, który zapoznał z formami, metodami i narzędziami wsparcia opieką logopedyczną dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wśród wielu nowoczesnych urządzeń technicznych znalazły się takie utensylia logopedyczne jak np. „Analizator głosek”, czy też korektor mowy o drżącej nazwie „echo-wibrator”.

 

Po przerwie obiadowej pani Małgorzata Spendel, psycholog i logopeda piastująca stanowisko wojewódzkiego konsultanta ds. dysleksji. zapoznała słuchaczy między innymi z regulacjami prawnymi dotyczącymi indywidualizacji nauczania. Zwróciła też uwagę na problematykę podnoszenia jakości wsparcia oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dzieciom zagrożonym ryzykiem dysleksji).

 

 

 

Kolejny wykład, dotyczył ciekawości świata, jako warunku poznania. Prowadząca go dr hab. Alina Budniak z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego zwróciła uwagę na aspekt pobudzania zainteresowań otaczającym światem jako sposobu indywidualizacji pracy z dzieckiem i podkreśliła znaczenie stawiania pytań przez uczniów w procesie poznania.

O tym, jak rozwijać umiejętności i zdolności matematyczne za pomocą pobudzania aktywności dzieci, tak by nauka była przyjemna i interesująca, uczyła słuchaczy Pani Eleonora Nieurzyła z cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy konferencji mieli też okazję do zabawy połączonej z gimnastyką umysłu dzięki prezentacji wybranych przykładów ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne.

Konferencję zwieńczył bardzo interesujący wykład wzbogacony pokazem filmów dydaktycznych na temat fonetyki i fonologii w nauce języka. Dr Liliana Madelska z instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego podkreślała w swoim wykładzie jak dalece prawidłowe słyszenie i kształtowanie „słuchu mównego” wpływa na percepcję mowy.

Po zakończeniu wykładów miało miejsce spotkanie zarządu SNEP i przewodniczących kół terenowych podsumowujące dotychczasową działalność i omawiające nowe cele i plany na nadchodzący rok. Spotkanie prowadziła prezes SNEPu pani Maria Lorek.

 

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, mimo ogromnej pojemności Sali Sejmu Śląskiego nie wszyscy chętni mogli w niej uczestniczyć. Z myślą o nich planujemy w najbliższym czasie powtórnie zorganizować konferencję poświęconą indywidualizacji procesu nauczania najmłodszych uczniów.

 
Konferencje
Projekty
Zakończone projekty
Nasi partnerzyGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość