Kolejna Konferencja w Łodzi
„Edukacja nakierowana na każde dziecko – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

Łódź, 03.03.2011 r.

 

szczegóły...