Konferencja - Olsztyn 28.04.2011 r.
„Edukacja nakierowana na każde dziecko
– indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

 

Olsztyn, 28 kwietnia 2011 r.

INFORMUJEMY, ŻE Z UWAGI NA NIEWIELKĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE.

Chętnych zapraszamy do udziału w Konferencji w Gdańsku, w dniu 29 bm.