Konferencja - Nowy Sącz, 19.05.2011 r.
„Edukacja nakierowana na każde dziecko
– indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

 

Nowy Sącz, 19 maja 2011 r.


Program Konferencji:


10.00 – 11. 00 – Akredytacja. Zwiedzanie stoisk wydawniczych

11.00 – 11.15 – Uroczyste otwarcie konferencji

11.15 – 12.00 – Przedstawienie założeń projektu MEN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

12.00 – 12.30 – Diagnoza jako podstawa indywidualizacji

12.30 – 13.00 – Przerwa kawowa

13.00 – 13.45 –Indywidualizacja w programie nauczania i praktyce szkolnej

13.45 – 14.00 – Materiały dydaktyczne wspierające proces indywidualizacji

14.00 – 14.30 – Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

14.30 – 15.00 – Pytania, dyskusja

Miejsce konferencji:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nuaczycieli
ul. Jagielońska 61
Aula I piętro