"Razem w Przedszkolu"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 zdobyło wysoką liczbę punktów i została wybrana do realizacji projektu

"Razem w Przedszkolu".

Projekt realizowany będzie w szkołach prowadzonych przez Państwa w okresie 01.08.2017 r.- 30.09.2018 r.

Głównym celem projektu „Razem w przedszkolu” jest podniesienie jakości opieki, wychowania i edukacji
67 dzieci (40 chł.) z ośrodków wychowania przedszkolnego w Soli Kiczorze i Katowicach
prowadzonych przez Fundację „Elementarz” poprzez

  • wzrost o 12 miejsc wychowania przedszkolnego, 
  • wyrównanie szans edukacyjnych dzięki specjalistycznym zajęciom dla 8 dzieci
    (4 chł) z niepełnosprawnościami, 
  • dodatkowe wspólne zajęcia integracyjne 
  • zwiększenie umiejętności i kompetencji 11 nauczycieli