Program szkolenia "Razem w Przedszkolu"

Program szkolenia "Razem w Przedszkolu"

8 grudnia, piątek

16.00 – 18.00 – zakwaterowanie

18.00 – 18.45 – kolacja

19.00 – 21.00 – szkolenie – Maria Lorek, Włodzimierz Porębski – Omówienie założeń Projektu. Dokumentacja. Równość szans i zasada partnerstwa realizacji Projektu oraz w kontaktach z dziećmi i rodzicami.

9 grudnia, sobota

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00 – 13. 00 – szkolenie – Monika Krawczyk „Praca w zespole integracyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polisensoryczne metody pracy” - cz. 1

13.00 – 14.00 – obiad

14.00 – 17.00 – wyjazd na Szyndzielnię lub zwiedzanie okolicy

17.00 – 19.00 – szkolenie – Monika Krawczyk „Efektywne kierowanie zespołem – organizacja pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, współpraca z rodzicami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych”

19.00 – kolacja

10 grudnia, niedziela

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – szkolenie - Lidia Wollman „BLP – Building Learning Power – szkolenie wdrażające koncepcję Guy Claxtona, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego aspektu uczenia się, budowania więzi i współdziałania w grupie przedszkolnej”

13.00 – obiad

O godz. 14.00 kończy się doba hotelowa