Konferencja inauguracyjna Szkoła ĆWICZeń Z ELEMENTARZEM

„Szkoła jako miejsce rozwijania potencjału
uczenia się uczniów i nauczycieli”
2 października 2021
Katowice,
ul. Studencka 20

godz.10:00 – 17:30

Program konferencji:

10:00-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00

11:00-11:45

11:45-12:30

12:35-12:45

12:45-13:30

13:30-14:15

14:15-15:00

Rejestracja uczestników

mgr Maria Lorek Otwarcie konferencji

Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli
Szkoły Elementarz

dr hab. Eugenia Rostańska, prof.
AWSB Uczyć nauczycieli. Droga, pole i podstęp

dr Iwona Sosnowska – Wieczorek

Szkoła jako miejsce pozytywnego
myślenia o rozwoju

Przerwa kawowa

dr Anna Lipiec

Edukacja muzyczna w szkole kluczem
do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży

dr Lidia Wollman

Realizacja programu czy rozwijanie
dyspozycji uczenia się?
Wyzwania nowoczesnej edukacji.

Przerwa obiadowa. Spacer po szkole.
Prezentacja pracowni szkoły ćwiczeń.
Spotkanie zarządu i członków SNEP

www.scelementarz.pl


15:00-17:00
Sesja warsztatowa – zajęcia do wyboru:

Warsztaty przyrodnicze

Edukacja przez przygodę
Aleksandra Szyszka, Barbara Ziemer

Warsztaty matematyczne

Matematyczne wędrówki
Małgorzata Piotrowska - Hachuła

Warsztaty informatyczne

Jak rozwijać zainteresowania
i umiejętności informatyczne
Marek Szafraniec

Warsztaty BLP

Rozwijanie potencjału uczenia się
w praktyce
dr Lidia Wollman