O nas

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej to jedna z nielicznych organizacji pozarządowych zrzeszająca nauczycieli klas początkowych oraz przedszkoli. Powstała w 2001 r. W swoim dorobku ma 16 konferencji poświęconych wczesnej edukacji oraz wiele akcji i projektów szkoleniowych, m.in. w ramach zadań zleconych. Jeden obejmował szkolenia, Umowa z MEN nr DN-2-EM-326-729/04/ZZ, drugi dotyczył organizacji IV Zjazdu umowa z CODN nr 360/2001.
W 2006r. w ramach konkursu ogłoszonego przez MEN na Alternatywne formy edukacji przedszkolnej (2.1 a SPO RZL) SNEP był strategicznym partnerem Fundacji "Elementarz"; w projekcie "Wieś Przyjazna Dzieciom"; oraz "Pomocna Dłoń";. Realizacja tych dwóch projektów wysokości 3,3 i 3,4 mln zł, w ramach których utworzono 73 ośrodki przedszkolne, objęła wsparciem 900 przedszkolaków oraz ok.100 nauczycieli z terenu 4 województw: śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Stowarzyszenie od kilku lat zajmuje się problematyka małych wiejskich szkół oraz metodyką pracy w klasach łączonych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w organizowanych konferencjach i warsztatach pedagogicznych. Ponadto Stowarzyszenie posiada bogaty dorobek wydawniczy : przewodniki metodyczne, książki edukacyjne dla dzieci oraz czasopismo "Nauczyciel z Klasą". Członkiem wspierającym jest wiele ogólnopolskich wydawnictw i i innych instytucji działających na polu oświaty.

 

SNEP w pigułce  >>

SNEP w pracy magisterskiej  >>