Spotkania warsztatowe UM

 

Informujemy, że Urząd Marszałkowski woj. śląskiego rozpoczął cykl spotkań warsztatowych  dla Beneficjentów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III". Więcej na stronie www.efs.slaskie w zakładce "Spotkania i konferencje".

 

Spotkania dla Beneficjentów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

 

19 stycznia br. rozpocznie się cykl spotkań informacyjno-warsztatowych poświęconych projektom systemowym w ramach Poddziałania 9.1.2

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pełniący w województwie śląskim rolę Instytucji Pośredniczącej zapraszana cykl spotkań rozpoczętych konferencją dotyczącą „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III". Spotkania odbędą się 19, 25 i 27 stycznia bieżącego roku w godzinach od 10:00 do 14:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 11 B.

Z uwagi, spodziewaną dużą liczbę Beneficjentów Wydział Funduszy Społecznych dokonał podziału uczestników według kwoty przyznanego dofinansowania tj:

 • w środę 19 stycznia br. (Aula 8) zapraszamy organy prowadzące szkoły podstawowe, którym przysługuje dofinansowanie w wysokości od 250 tys zł;
   
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 19.01.2011 r.

   
 • we wtorek 25 stycznia br. (Aula 6) spotkanie przeznaczone dla organów prowadzących szkoły podstawowe, którym przysługuję dofinansowanie w kwocie do 100 tys zł.
   
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 25.01.2011 r.

   
 • w czwartek 27 stycznia br. (Aula 8 ) do wzięcia udziału zapraszamy organy prowadzące szkoły podstawowe, którym przysługuje dofinansowanie w wysokości od 100 tys. zł do 250 tys. zł.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 27.01.2011 r.

 

Spotkania szkoleniowo - warsztatowe zorganizowane zostały w celu szczegółowego omówienia zasad naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału konsultacjach prowadzonych przez pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia poprzedzającego każde spotkanie. Do udziału w spotkaniach zapraszamy instytucje, które otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą email. 

 •  Program spotkania [26kB]

   

   Spotkanie dotyczące przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach Poddziałania 9.1.2
  – projekty systemowe

  Harmonogram spotkania dotyczącego projektów systemowych
  w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach
  I – III:


    9:30 – 10:00                      Rejestracja uczestników spotkania.

  10:00 – 10:30                      Otwarcie konferencji oraz omówienie Podziału środków i naboru projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania.

  10:30 – 11:10                      Zasady przygotowania projektów w zakresie indywidualizacji procesu nauczania.

  11:10 – 12:10                      Zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego zgodnie z Generatorem  Wniosków Aplikacyjnych wersji 6.4.

  12:10 – 12:30                      Przerwa.

  12:30 – 13:00                      Wytyczne dotyczące kwalifikowalności.

  13:00 – 13:20                      Zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

  13:20 – 13:30                      Informacja na temat:

  Jak szkoła powinna przygotować się do  realizacji założeń  projektu MEN „Indywidualizacja programu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III” oraz jak przygotować „Diagnozę i obszary wsparcia w Szkolnym Programie Wspierania Uczniów” – Przedstawiciel Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, 

  13:30 - 14:00                       Dyskusja - pytania przedstawicieli organów prowadzących szkoły