Konferencja w Szczecinie

Organizatorzy: Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej Katowice, Fundacja „Elementarz” Katowice, Nowa Szkoła Sp. z o.o. Łódź, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin

pod honorowym patronatem


„Edukacja nakierowana na każde dziecko – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III”

8 lutego 2011 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

 

Program Konferencji:

9.00 – 10. 00 – Akredytacja. Zwiedzanie stoisk wydawniczych.

10.00 – 10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji – Dyrektor ZCDN w Szczecinie

10.15 – 10.45Beata Birnbach Humanistyczna przestrzeń indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej

10.45– 11.15 – Przedstawiciel Referatu Wsparcia Systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego: Przedstawienie założeń projektu MEN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”

11.15 – 11.45 - Maria Lorek, Katarzyna Sośniak – Założenia programu nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I - III

11.45 – 12.15 – Przerwa - lunch.

12.15– 12.45 - Katarzyna Sośniak  Diagnoza i obszary wsparcia w Szkolnym Programie Wspierania Uczniów.

12.45 – 13.15 Agnieszka Szulc: Materiały dydaktyczne wspierające proces indywidualizacji

13.15 – 13.45 - Maria Lorek, Andrzej Jabłoński Jak szkoła powinna przygotować się do realizacji założeń projektu MEN dotyczącego indywidualizacji w nauczaniu i wychowaniu?

13.45 – 14.00 Pytania. Dyskusja

Informacje dodatkowe: uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (modelowy projekt szkolnego programu wspierania uczniów), rejestracja elektroniczna przez stronę www.zcdn.edu.pl, kontakt telefoniczny: 91 - 43 50 640