Jak pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD i...

Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna

                         (Wpis do ewidencji NPDN woj. mazowieckiego nr 75/NPDN/2010)

we współpracy

z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie 

zapraszają

wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, a także dyrektorów

na szkolenie:

DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, z ZESPOŁEM ASPERGERA i z ADHD w  SZKOLE i PRZEDSZKOLU. JAK Z NIMI PRACOWAĆ ?

DATA I MIEJSCE:  4 MARCA .2011, godz. 10-14.30

Sala konferencyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN, Warszawa, ul. Gocławska 4

    

WYKŁADOWCA: dr n.med. Tomasz Srebnicki

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny, asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pracownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, wykładowca i dyrektor dydaktyczny w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, wykładowca nODN Centrum CBT w Warszawie, autor publikacji z zakresu psychoterapii zaburzeń wieku rozwojowego. 

CELE SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy na temat spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera i ADHD, charakterystyki dzieci i młodych ludzi dotkniętych tymi niepełnosprawnościami, kryteria rozpoznawania, techniki pracy z nimi, praktyczne wskazówki, jak dostosowywać programy nauczania do ich potrzeb.

Dokładny plan szkolenia podamy na początku lutego.

 

  

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie  w szkoleniu wystawione przez

Niepubliczny Ośrodek Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna (Wpis do ewidencji NPDN woj.

mazowieckiego nr 75/NPDN/2010).

  

Podczas szkolenia możliwy będzie zakup książek z upustem na stoisku Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

 

CENA SZKOLENIA : 185 zł brutto. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

 

Formularz zgłoszenia ...