Jak być skutecznym w utrzymaniu dyscypliny w klasie

Niepubliczny Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna

                         (Wpis do ewidencji NPDN woj. mazowieckiego nr 75/NPDN/2010) 

we współpracy

z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie

zapraszają

wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, a także dyrektorów 

na szkolenie:

JAK BYĆ SKUTECZNYM W UTRZYMYWANIU DYSCYPLINY W KLASIE?

 

 

DATA I MIEJSCE:  4 luty, godz. 10 - 14.30

Sala konferencyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN, Warszawa, ul. Gocławska 4 

WYKŁADOWCA: Tomasz Kołodziejczyk - wychowawca, trener, pracownik Ośrodka MONAR dla dzieci i młodzieży w Łodzi, współautor programu wychowawczo profilaktycznego "Spójrz Inaczej”, realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, konsultant w trudnościach wychowawczych.

 

     TEMATYKA  SZKOLENIA:

·         Podstawowe zasady skutecznej pracy nad dyscypliną w klasie

·         Jak uczniowie uczą się dyscypliny 

·         Przyczyny zachowań naruszających dyscyplinę

·         Długofalowe metody wpływania na dyscyplinę w klasie

·         Podstawowe zasady stosowania działań dyscyplinujących

·         Skuteczne zachowania w trudnych sytuacjach

·         Kary, konsekwencje logiczne i naturalne

·         Motywowanie do zmiany zachowania

·         Szkolny i klasowy system dyscyplinarny

·         Współpraca z rodzicami uczniów łamiących dyscyplinę 

 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie  w szkoleniu wystawione przez

 Niepubliczny Ośrodek Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna (Wpis do ewidencji NPDN woj.

 mazowieckiego nr 75/NPDN/2010).

  

 Podczas szkolenia możliwy będzie zakup książek z rabatem na stoisku Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

 

 

CENA SZKOLENIA: 185 zł brutto. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

 Formularz zgłoszenia ...