Konferencja w Kielcach

 

 

Konferencja w ramach XVI Targów Edukacyjnych EDUKACJA

Kielce 2011Program Konferencji w Kielcach 17.03.2011 r.

09.00 – 10.00 – Akredytacja. Poczęstunek

10.00 – 10.40 – Maria Lorek – Założenia programu nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I – III.

10.40 – 11.05 – Katarzyna Sośniak – Diagnoza potencjału ucznia w edukacji początkowej.

11.05 – 11.20 – Agnieszka Szulc – Materiały dydaktyczne wspierające proces indywidualizacji

11.20 – 12.00 – Maria Lorek – Jak szkoła powinna przygotować się do realizacji założeń projektu MEN dotyczącego indywidualizacji w nauczaniu i wychowaniu?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek kawowy.

Miejsce konferencji: Kielce, ul. Zakładowa 1. Pawilon G. Sala konferencyjna G2 + G3"

Udział w konferencji zgłaszamy wypełniając   formularz zgłoszeniowy na naszych stronach.