Społeczna Przestrzeń Edukacji

Miło nam powiadomić, że nasze Stowarzyszenie wygrało konkurs w Szwajcarsko – Polskim Programie Współpracy na projekt „Społeczna Przestrzeń Edukacji”.


Celem projektu jest zwiększenie aktywnego udziału obywateli skupionych wokół  Małych Szkół z terenów woj. lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego i śląskiego poprzez wdrożenie programów służących rozwojowi postaw obywatelskich i samorządności oraz angażowaniu uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego i przygotowanie ich do przejęcia roli liderów społecznych w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju i równości szans w okresie od IX 2012 do VIII 2013. Istotą projektu jest:

  1. Zwrócenie uwagi na rolę aktywności obywatelskiej i wykreowanie partycypacyjnego modelu demokracji poprzez zorganizowanie konferencji, publikacje  oraz działania promocyjne.
  2. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na społeczną przestrzeń edukacji  - koncepcja BLP
  3. Wizyty studyjne – Polska – Anglia, Anglia – Polska.
  4. Treningi, których efektem będzie realizacja wybranych przez uczniów przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego

Partnerami Lidera projektu są: Fundacja „Elementarz" (parter krajowy), The University of Winchester  oraz szkoły w Anglii Dogsthorpe Junior School, Bishop Creighton School (partnerzy zagraniczni z UE - Wielka Brytania)
Od września b.r. ukaże się nowa strona www relacjonująca jego przebieg.