Konferencja SNEP 04_2013

 

 swisscontribution_logo_duze      ecorys      euroregion_baltyk_logo      

 

Konferencja

Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji  Początkowej

„Nowe przestrzenie edukacji”

Katowice, 20.04.2013 r.

 

 

„W każdym z nas drzemie potężna energia, wtopiona we własne drzewo życia. W sprzyjających warunkach wydaje ono owoce w formach często nieoczekiwanych i zaskakujących…”

Bronisława Dymara  „Sztuka bycia człowiekiem”. Impuls 2011, s.277

Konferencja poświęcona pamięci Wielkiego Pedagoga i Cudownego Człowieka

Pani Bronisławie Dymarowej


 

Katowice, 20.04.2013

 

Miejsce Konferencji:

Qubus Hotel Prestige Katowice

Ul. Uniwersytecka 18

40 – 007 Katowice

Wejście do Centrum Konferencyjnego od ulicy Uniwersyteckiej

Mapka dojazdu

www.qubushotel.com/hotel-katowice

Program konferencji


9.00 –10.00 – rejestracja uczestników, poczęstunek kawowy, zwiedzanie stoisk wydawniczych

10.00 – 10.30 – powitanie uczestników, przedstawienie gości, relacja z działalności SNEP, w tym projektu „Społeczna Przestrzeń Edukacji” – Maria Lorek

10. 30 – 12.00 - Building Learning Power – zapoznanie z koncepcją pracy w oparciu o system BLP –wykład inauguracyjny – prof. Guy Claxton

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.00 – Nauczyciel architektem wiedzy ucznia– prof. dr hab. Stanisław Dylak

13.00 – 13.45 –Praktyczne aspekty łamania stereotypów edukacyjnych na przykładzie planu daltońskiego – Anna i Robert Sowińscy

13.45 – 15.00 – przerwa, obiad

15.00 – 16.00 – warsztaty (I tura)

16.00  - 16.15 – przerwa kawowa

16.15 –  17.15  - warsztaty (II tura)

17.15 – 17.30 – podsumowanie konferencji, rozdanie zaświadczeń

 

Warsztaty w grupach:

I tura

1. BLP – metody pracy – prof. Guy Claxton

2. Praktyczna realizacja BLP w brytyjskich szkołach - nauczyciele szkół w Anglii

3. Plan daltoński w praktyce – Agata Juliańska, Kamila Szymańska

4. Prezentacja wdrażania BLP w polskich szkołach – dr Lidia Wollman

5. Klasa szkolna jako przestrzeń plastycznej twórczości dzieci  - Beata Stachańczyk

II tura

1. BLP – metody pracy – prof. Guy Claxton

2. Praktyczna realizacja BLP w brytyjskich szkołach - nauczyciele szkół w Anglii

3. Plan daltoński w praktyce – Agata Juliańska, Kamila Szymańska

4. Prezentacja wdrażania BLP w polskich szkołach – dr Lidia Wollman

5. Literacko – teatralna przestrzeń edukacji – metoda kamishibai po raz pierwszy w Polsce – Zofia Piątkowska – Wolska

Informacje o wykładowcach i treści wystąpień


Guy Claxton - profesor nauk o uczeniu się i zastępca dyrektora Centrum Real-World Learning na Uniwersytecie w Winchester (południowa Anglia). Wcześniej (przed 2008) te same funkcje pełnił na Uniwersytecie w Brystolu.  Nadal jest tam wizytującym profesorem nauk o uczeniu się i dyrektorem rozwoju inicjatywy badawczej Kultura i Uczenie się w Organizacjach (CLIO).

Guy Caxton to światowej sławy pisarz, konsultant i naukowiec specjalizujący się w dziedzinie twórczości, edukacji i badań nad umysłem. Zdobył dwa dyplomy w dziedzinie nauk przyrodniczych w Uniwersytecie w Cambridge i doktorat z psychologii poznawczej w Oxfordzie. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, Królewskiego Towarzystwa Sztuki, Akademii Nauk Społecznych, a także konsultantem ds. nauki i kreatywności w Ministerstwie Edukacji w Nowej Zelandii, Ministerstwie Edukacji Południowej Australii oraz doradcą biznesowym. Wykładał w Australii, Nowej Zelandii, Chinach, Singapurze. Brazylii, USA, Szwecji, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Chile, Argentynie oraz całej Wielkiej Brytanii. W październiku 2012 przemawiał do polskich naukowców i nauczycieli. Zainteresowania badawcze Guya Claxtona są bardzo szerokie: umiejętności uczenia się, wpływ kultury organizacyjnej na rozwój dyspozycji uczenia się, nieświadome procesy psychiczne, inkubacja i kreatywność, emocje, neurologia a uczenie się, duchowość i edukacja. Jest twórcą koncepcji Building Learning Power pozwalającej stawać się coraz lepszym uczniem nie tylko w szkole ale i w rzeczywistym świecie. Wyraził ją m.in. w takich książkach jak:

G.Claxton: Building Learning Power – helping Young pe ople become better learners, Bristol 2002, TLO Limited

G. Claxton, M. Chambers, G. Powell, B. Lucas: The Learning Powered School. Pioneering 21st Century Education, Bristol 2011, TLO Limited

G. Claxton: What1s the point of school? Rediscovering the heart of education.  Oxford 2008, Oneworld

G. Claxton: Learning to Learn – the fourth generation. Making sense of personalized learning. Bristol 2006, TLO Limited

Jego książki przetłumaczono na wiele języków, w tym na japoński, grecki, włoski, niemiecki, hiszpański, portugalski. Dwie podstawowe jego książki są w trakcie tłumaczenia na język polski.

 

Stanisław Dylak – profesor UAM, dr hab. Pedagog, dydaktyk i pedeutolog.
Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.
Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.
Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.
Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.
Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. W roku 2010 przez jeden semestr przebywał w Appalachian State University w Boone, USA jako visiting scholar.
Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.
W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów 36 i 39 lat, a także wnuka Piotra, wnuczkę Anię oraz najmłodszą Natalkę. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

  

Lidia Wollman  - doktor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Zainteresowania badawcze: edukacja małego dziecka, pedeutologia, innowacje pedagogiczne. Współautorka książki Dziecko w świecie przyrody wraz z S. Cz. Michałowskim i B. Dymarą redaktorką serii Nauczyciele – Nauczycielom, oraz książki Sztuka bycia nauczycielem wraz z B. Dymarą i A. Górniok-Naglik, autorka wielu artykułów w serii N-N oraz innych zbiorowych publikacjach i czasopismach. Współzałożycielka Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz wiceprzewodnicząca Akademickiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej w Cieszynie. Jest członkiem Zespołu Pedeutologii, Zespołu Edukacji Elementarnej i Zespołu Teorii Wychowania przy KN PAN.  Jako nauczyciel nauczania początkowego prowadziła klasę autorską i szereg innowacji pedagogicznych z inspiracji Prof. dr hab. Ryszarda Łukaszewicza i Prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Obecnie inspiruje studentów i nauczycieli do zmian na rzecz poprawy edukacji małego dziecka.

 

Maria Lorek – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, autorka kilkunastu podręczników, m.in. „Elementarz Pierwszej Klasy”, „Czarodziejski dywan”, „Słońce na stole”, „Apli - Papli”, „Małe Przedszkole”, przewodników metodycznych i programów nauczania, m. in. „Elementariusz”, „Uczymy się razem – program nauczania dla grup różnowiekowych”, współautorka programu „Ja i my – program pracy dla klas I – III wraz z indywidualizacją nauczania” oraz „Rok Polski” dla dzieci polskich uczących się poza granicami kraju. Dyrektor Zespołu Szkół Fundacji „Elementarz” oraz Ośrodka Doskonalenia I Kształcenia Ustawicznego „Elementarz”. Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej. Redaktor naczelny „Nauczyciela z Klasą”. Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim przedmiot: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

Anna Sowińska - dyrektor Szkoły Podstawowej ABiS „Szkoły dla dziecka” przy WSinf w Łodzi z certyfikatem International Dalton School. Edukator z programu KREATOR, autor programów, podręczników i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, trener i szkoleniowiec firmy Alter Edukacja. Współzałożyciel i pierwszy prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia SNEP. Laureat nagrody Weryho – Radziwiłowicz 2008, „Lider edukacji” tytuł nadany przez ŁCDNiKP 2011.

Robert Sowiński - W ramach prowadzonego z Anną Sowińską projektu Alter Edukacja organizator szkoleń pedagogicznych i producent wielkoformatowych gier plenerowych - znanych na rynku pomocy edukacyjnych pod nazwą maxi plansze. Propagator idei edukacji daltońskiej, redaktor portalu www.plandaltonski.pl, wydawca polskiej edycji książki-podręcznika pt"Pedagogika planu daltońskiego". Bliski współpracownik fundacji Dalton International, gdzie od 2012 roku jest członkiem zarządu opowiedzialnym za Public Relations.

Podczas wystąpienia Prowadzący odpowiedzą na następujące pytania:

- jakie są główne filary pedagogiki planu daltońskiego?

- jaka powinna być postawa nauczyciela szkoły daltońskiej?

- gdzie w procesie wychowania i kształcenia wg planu daltońskiego znajduje się uczeń?

- jak zmienić  przestrzeń w klasie aby pracowało się efektywniej?


 

Agata Juljańska - nauczyciel kształcenia zintegrowanego i języka angielskiego w klasach I – III. Pracownik Szkoły Podstawowej ABiS „School4child” – pierwszej certyfikowanej placówki Daltońskiej. Entuzjasta i praktyk pracy opartej na założeniach Planu Daltońskiego. Współautor poradnika pt.: „Pomocnik nauczyciela - Sprawdzone pomysły na zmotywowanie i zorganizowanie Twojej klasy” będącego zbiorem przetestowanych i wykorzystywanych rozwiązań zgodnych z Planem Daltońskim. Trener szkolący nauczycieli z zakresu wykorzystania i wdrażania Planu Daltońskiego w procesie nauczania.

Kamila Szymańska - nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Współautorka poradnika pt.: „Pomocnik nauczyciela. Sprawdzone pomysły na zmotywowanie i zorganizowanie Twojej klasy” będącego zbiorem praktycznych rozwiązań wspomagających nauczyciela w pracy z uczniem oraz innowacji pedagogicznej dotyczącej wdrażania planu daltońskiego w klasach 0-III szkoły podstawowej. Trener szkolący nauczycieli z zakresu wykorzystania i wdrażania idei Planu Daltońskiego w kształceniu zintegrowanym.

 

Beata Stachańczyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego i sztuki. Pracownik Zespołu Szkół Fundacji „Elementarz” oraz Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Elementarz”. Prowadzi szereg warsztatów plastycznych. Organizuje obozy artystyczne. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego „Nauczyciela z Klasą”. Przewodnicząca Koła SNEP w Katowicach. Współautorka książki „Opowieści czarownicy Betuli”.

Przedstawione w trakcie warsztatów wybrane przykłady prac z gazet może wykonać niemal każde dziecko. Dla dzieci, oprócz wielkiej radości tworzenia, mają te prace wartości wychowawcze i poznawcze. Przez zabawę uczą się poszukiwania nowych rozwiązań, odkryć i wypowiedzi plastycznych.

 

Zofia Piątkowska – Wolska - założycielka Wydawnictwa Tibum, pierwszy wydawca Kamishibai w Polsce. Tłumaczka z języka francuskiego, przetłumaczyła kilkanaście książek o tematyce międzykulturowej. Kulturoznawczyni – ukończyła Wydział Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pasjonatka kultury Dalekiego Wschodu i pięknej ilustracji książkowej,  prywatnie mama  6 letniego Tymon, którego pojawienie się na świecie pogłębiło jej zainteresowanie literaturą dziecięcą co zaowocowało decyzją o założeniu w 2011 roku Wydawnictwa Tibum. Wydawnictwo Tibum jest pierwszym w Polsce wydawcą i propagatorem idei Kamishibai.

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka oznacza teatr ilustracji). Jest to technika opowiadania, czytania, teatralizacji, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych. Dla Zachodu Kamishibai odkryła w latach siedemdziesiątych Edith Montelle, bibliotekarka, propagatorka sztuki opowiadania, dyrektor kolekcji w szwajcarskim wydawnictwie Slatkine. Jest też autorką podręcznika na temat sztuki Kamishibai. W Polsce pierwsze książki – teatrzyki pojawiły się dopiero w 2012 roku.

Warsztaty zapoznają uczestników z konstrukcją oraz metodami pracy z Kamishibai. Pokażą również, jak wykorzystując zasadę teatru obrazkowego  i „magiczna skrzynkę” dzieci mogą same bawić się w teatr: wymyślać opowiadania, pisać scenariusze, opowiadać, dodawać efekty dźwiękowe, muzyczne czy świetlne. Kimishibai uczy zachowań społecznych, sztuki opowiadania i skutecznej komunikacji.

 

 

Uwagi organizacyjne


1. Udział w konferencji jest bezpłatny. W pierwszej kolejności do udziału kwalifikowani będą członkowie SNEP (więcej o członkostwie w SNEP tutaj), w następnej decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

„Przypominamy: Opłata członkowska wynosi niezmiennie od kilkunastu lat 40,00. Należy ją uiścić na konto: 25 8006 0000 0017 4440 2000 0001 Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. Oddział w Myszkowie, ul. Pułaskiego12, 42-300 Myszków.

Osoby, które chcą zostać członkiem Stowarzyszenia, dodatkowo wypełniają deklarację uczestnictwa. Deklarację można pobrać tutaj lub na stronie www.snep.edu.pl w zakładce: O Nas/dokumenty/ deklaracja uczestnictwa.”

2. W ramach konferencji uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne, poczęstunek kawowy oraz lunch. Będą też mieli możliwość odwiedzić stoiska wydawnicze.

3. Dla członków SNEP, którzy mają opłacone tegoroczne składki członkowskie organizatorzy przygotowali dodatkowe, pozakonferencyjne materiały, publikacje i upominki.

4. Rejestracja nastąpi po zgłoszeniu elektronicznym, które można pobrać tutaj.

 Konferencja organizowana jest w ramach projektu

„Społeczna Przestrzeń Edukacji” współfinansowanego

przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

spe_logo


Partnerzy:

logo_elementarz    uniwersytet_winchester    bishop_academy    dogsthorpe_logo

                        

 

Wydawnictwa:

image009      image011      ti_logo