Zmiany w Statucie

 

Prosimy o zapoznanie się z propozycjami zmiany statutu SNEP (więcej)