Kraków 18.04.2011 r.
Konferencja " Edukacja nakierowana na każde dziecko"
Wysyłając formularz potwierdzasz prawdziwość zawartych w nim danych Prosimy o dokładne wypełnienie formularza oraz dotrzymanie poniższych wymogów:
  • zgłoszenie wysyłamy tylko raz;
  • podanie adresu e-mail jest niezbędne w procesie rejestracji i oczywiście ułatwi wzajemną komunikację;
  • po wysyłce zgłoszenia proszę poczekać na wyświetlenie potwierdzenia wpisania go do bazy danych i postępować zgodnie z instrukcją;
  • ewentualne uwagi proszę przesyłać na e-mail: zarzad@snep.edu.pl

Uwaga: wypełniając pola formularza nie używamy apostrofu !!!

imię:*
nazwisko:*
e-mail:*
kod pocztowy:*
miejscowość:*
ulica:*
nr domu:*
nr mieszkania:*
organizacja/szkoła:*
telefon:
Zaznacz:
jestem członkiem SNEP nie jestem
członkiem SNEP;