PWP BLP – Rozwijanie Potencjału Uczenia się

Projekt PWP BLP – Rozwijanie Potencjału Uczenia się realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt ma być propozycją rozwiązania problemów związanych z metodyką nauki w nauczaniu początkowy. Polska szkoła nie uczy kreatywności i innowacyjności, a co najważniejsze nie uczy, jak się uczyć. Uczniowie nie analizują procesu uczenia się, chodzą do szkoły z obowiązku. Są lekcje przedmiotowe, lecz nie ma treningów aktywności. „Polscy uczniowie dobrze radzą sobie z zadaniami algorytmicznymi i mało złożonymi, natomiast relatywnie rzadziej niż ich rówieśnicy w innych krajach potrafią odnaleźć się w sytuacjach mniej znanych, niedookreślonych, wymagających własnej inicjatywy i samodzielnego rozumowania, myślenia krytycznego i twórczego." (Rap. o stanie edukacji IBE 2011).