O nas                              O grantodawcy              O operatorze                 Galeria                            Materiały                        Kontakt                   

AKTUALNOŚCI

18 maja 2015 r.
15 - 17 maja 2015 roku w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie autorów z nauczycielami. Spotkanie dotyczyło wymiany opinii z realizacjo Projektu na bazie programu, poradnika, przewodników oraz obudowy edukacyjnej dla uczniów.

15 sierpnia 2014 r.
W dniach 12 do 18 sierpnia w hotelu "Ostaniec" w Podlesiach odbywa sie kolejna tura wyjazdowych spotkań zespołów autorskich opracowujących program i obudowę dydaktyczna w projekcie "Razem i osobno"

4 sierpnia 2014 r.
Informujemy, że na rachunek bankowy dedykowany realizowanemu projektowi, otrzymaliśmy pierwszą transze dofinansowania projektu "Razem i osobno"

24 lipca 2014 r.
W siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Razem i osobno". Umowie został nadany numer UDA-POKL.03.03.04-00-049/13-00

20 czerwca 2014 r.
W Katowicach odbyły się dwie tury jednodniowych spotkań zespołów autorskich opracowujących program i obudowę dydaktyczną. Poza autorami w spotkaniach roboczych wzięli udział koordynator zarządzający, ilustrator, informatyk, koordynator merytoryczny.

20 maja 2014 r.
W siedzibie Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Ośrodku Rozwoju Edukacji, odbyło się szkolenie dla autorów opracowujących programy nauczania i obudowę dydaktyczną w projektach realizowanych w konkursie 1/POKL/3.3.4/2013. W szkoleniu wzięli udział autorzy z zespołów autorskich projektu "Razem i osobno".

17 marca 2014 r.
Po przeprowadzeniu procedur wyboru dostawców produktów i usług dla projektu "Razem i osobno", zgodnych z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przystąpiono do wyposażenia projektu w niezbędne materiały i pomoce. W związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu oraz przelaniem pierwszej transzy dofinansowania, z dostawcami zawarto porozumienia o wydłużonych terminach płatności za dostawy.

10 marca 2014 r.
Instytucja Pośrednicząca II stopnia - Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprosił nas do negocjacji w sprawie zmiany niektórych zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym negocjacji cenowych. W wyniku negocjacji ostateczna wartość projektu (100% dofinansowania) wynosi 733 579,20 zł.

3 marca 2014 r.
1 marca 2014 r. rozpoczęliśmy realizację wniosku "Razem i osobno". Przed przystąpieniem do realizacji, Stowarzyszenie nauczycieli Edukacji Początkowej przeprowadziło procedury (zgodne z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) naboru do projektu. W wyniku rozstrzygnięć konkursowych wybrano:

  • kadrę zarządzającą projektu;
  • skład Grupy Sterującej i Grupy Zarządzającej projektem;
  • autorów którzy będą realizować pierwsze projektowe zadania - opracowanie programu "Razem i osobno", przewodnika, poradnika i obudowę dydaktyczną;
  • informatyka i ilustratora.

3 lutego 2014 r.
Z radością i dumą informujemy, że na 168 wniosków złożonych w konkursie 1/POKL/3.3.4/2013 ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, dotyczącego opracowania i wdrożenia innowacyjnych programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, wniosek Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej o nazwie "Razem i osobno" został sklasyfikowany na drugim miejscu (!) i w gronie jeszcze 33 innych wniosków ocenionych pozytywnie uzyskał promesę dofinansowania podczas jego realizacji. Partnerem w projekcie "Razem i osobno" jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz"