O nas                              O grantodawcy              O operatorze                 Galeria                            Materiały                        Kontakt                   

O OPERATORZE

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.

W konkursie 1/POKL/3.3.4/2013 w ramach którego realizowany jest projekt "Razem i osobno" Ośrodek Rozwoju Edukacji jest Instytucja Pośredniczącą II stopnia.

Adres ORE:

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70

ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 00

Szczegółowych informacji o bardzo bogatej w ważne edukacyjne wydarzenia Ośrodka Rozwoju Edukacji należy szukać na stronie internetowej: http://www.ore.edu.pl/