Do pobrania:

Oświadczenie podatkowe - pdf

Oświadczenie podatkowe - doc

Oświadczenie podatkowe - odt

Poradnik równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL

Mapa umiejętności BLP - jpg

Przykłady metod - materiały ze szkoleń - docx

Podręcznik umiejętności społecznych - pdf

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej - pdf

BLP Poziomy opanowania umiejętności uczenia się - pdf

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej - pdf

Strategia zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 - pdf

Równość szans - inspirujące pomysły - pdf

Edukacja obywatelska - pdf

Dzieci w Europie - nr 17 "Dwadzieścia lat Praw Dziecka" - pdf

Twoje Prawa - pdf

Scenariusz - Prawa dziecka - docx

Nasza mała i wielka ojczyzna - scenariusze dla najmłodszych - docx

Scenariusz równościowy - doc