Projekt „Społeczna Przestrzeń Edukacji” (SPE) realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

    Głównym celem SPPW jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce – pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami. Projekt SPE realizuje cel główny w obszarze tematycznym, który „promuje społeczeństwo obywatelskie, niezbędne do pogłębienia spójności społeczno-gospodarczej w Polsce oraz promuje i wzmacnia partnerstwo pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii.”

    Głównym celem SPE jest zwiększenie aktywnego udziału obywateli skupionych wokół  Małych Szkół z terenów woj. lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego i śląskiego poprzez wdrożenie programów służących rozwojowi postaw obywatelskich i samorządności oraz angażowaniu uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego i przygotowanie ich do przejęcia roli liderów społecznych w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju i równości szans w okresie od IX 2012 do VIII 2013.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i zagranicznym.

Operatorem Grantu Blokowego SPPW jest ECORYS Polska Sp. z o. o (www.swissgrant.pl)

w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.